HROB 2016

5.–6. listopadu 2016

MČR HROB 2016 - Rozpis

Logo ČAR

Rozpis Mistrovství České republiky v horském orientačním běhu 2016

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 5.–6. 11. 2016
Místo: Klíny v Krušných horách, okres Most
Centrum: Hotel Emeran
Druh závodu: Dvouetapový horský orientační běh dvojic (kombinace volitelného a pevného pořadí kontrol).
Prostor závodu a terén: V sobotu svahy Krušných hor v okolí Klínů, v neděli navíc pseudoskandinávské terény na výsypce v podhůří. Nadmořská výška kontrol nevybočí z intervalu 240 až 950 m. n. m. Terén převážně rovinatý, rovina je ovšem velmi často značně nakloněná :-). Většinu prostoru závodu pokrývá horský či podhorský les se středně hustou sítí komunikací, v neděli navíc uměle osázené haldy Jiřetínské výsypky.
Mapa: Speciálka pro HROB, formát A4, měřítko 1:25 000, e=10 m, stav 10/2016, vodovzdorný materiál Pretex + A4 eurodesky k dispozici na startu
Vypsané kategorie:
 • HH (dvojice mužů, bez omezení věku)
 • DD (dvojice žen, bez omezení věku)
 • HD (smíšená dvojice, bez omezení věku)
 • HH40 (dvojice mužů, nar. před 5. 11. 1976)
 • DD40 (dvojice žen, nar. před 5. 11. 1976)
 • HD40 (smíšená dvojice, nar. před 5. 11. 1976)
 • HH20 (dvojice mužů, nar. po 5. 11. 1996)
 • DD20 (dvojice žen, nar. po 5. 11. 1996)
 • HD20 (smíšená dvojice, nar. po 5. 11. 1996)
 • PO (příchozí orienťáci bez omezení věku a pohlaví, orientačně obtížná trať, nemistrovská kategorie s možností přihlášení pouze na jednu etapu)
 • PZ (příchozí začátečníci bez omezení věku a pohlaví, orientačně jednoduchá trať, nemistrovská kategorie s možností přihlášení pouze na jednu etapu)
Podmínky účasti:

V závodě MČR smí startovat jen členové České asociace rogainingu (ČAR) starší 15 let. Do ČAR je možno bezplatně vstoupit na prezentaci.

Závodníci mladší 15 let mohou startovat pouze v kategorii příchozích, nebo zažádat o výjimku, kterou posoudí prezidium ČAR. Na prezentaci též musí doložit písemný souhlas svého zákonného zástupce, stáhněte si formulář.

Oba členové týmu musí absolvovat celou trať pohromadě. Při vzdání kteréhokoli z nich se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
Ubytování:
 • Prostřednictvím přihláškového systému lze za 120 Kč/os. a noc objednat pořadatelské ubytování na podlaze sportovní haly přímo v centru závodu (vlastní spacák, karimatka, přezouvá se!!!).
 • Při včasné rezervaci (bez asistence pořadatelů) je možné se ubytovat v některém z ubytovacích zařízení Sportareálu Klíny.
Přihlášky a startovné:

On-line přihláškovým systémem na webu závodu. Vaše přihláška je zaregistrována v okamžiku, kdy obdržíte potvrzení (reply).

Startovné zaplacené v řádném termínu (do neděle 16. 10. 2016 24:00 hod.):

 • Příchozí 300 Kč za dvojici
 • Ostatní 600 Kč za dvojici

Startovné zaplacené po řádném termínu (od pondělí 17. 10. 2016 až do skončení prezentace, omezeně jen dle možností pořadatele):

 • Příchozí 400 Kč za dvojici
 • Ostatní 750 Kč za dvojici
Způsob platby: Vložné, tzn. startovné + nocležné, popř. poplatek za půjčení čipu, zašlete prosím bankovním převodem na FIO konto Krušnohorského rogainingového klubu Litvínov číslo: 2800039826/2010
Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím ID vašeho týmu, které obdržíte v mailu, potvrzujícím přijetí vaší přihlášky.
Kopii dokladu o zaplacení předložte na vyžádání při prezentaci (týká se zejména pozdních plateb).
Doprava a parkování:
 • Z Prahy autobusem nebo vlakem přes Ústí nad Labem/Teplice do Litvínova, přesun pár metrů před nádraží na autobus směr Český Jiřetín, cílová zastávka Klíny, hostinec
 • Vlastními dopravními prostředky: parkujte bezplatně na parkovištích P1 a P2, která jsou v zimě určena pro lyžaře. Všude jinde v obci vám hrozí odtažení vozidla! Dbejte pokynů pořadatelů a nenechávejte příjezd na poslední chvíli.
Prezentace:

V pátek 4. 11. 2016 od 19:00 do 22:00 a v sobotu 5. 11. 2016 mezi 8:00 až 9:00 v hotelu Emeran na Klínech.

Na prezentaci doporučujeme přijet již v pátek. Všichni startující zde musí podepsat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce.
Průběh závodu:

Sobota 5. 11. 2016:
10:00 hromadný start ve vlnách, free order + trať s pevným pořadím kontrol; časový limit 6 hod. 30 min.

Neděle 6. 11. 2016:
Trať s pevným pořadím kontrol a časovým limitem 6 hod. 30 min. Na start druhé etapy plánujeme odvoz autobusy. Týmy se ztrátou do 60 minut na vítěze odstartují v hendikepovém startu, začátek v 9:30. Ostatní hromadně ve vlnách, detaily upřesněníme v pokynech.
Časomíra a systém ražení: Bude použit systém SportIdent, lze použít jakýkoli čip, tedy řady 5 až 11. !!! Každý člen týmu poběží s vlastním SI čipem !!!
SI čip si můžete zapůjčit u pořadatele na prezentaci, cena 60 Kč/ks. !!! Při ztrátě čipu zaplatíte částku 1000,- Kč !!!
Občerstvení: Na trati pořadatel zajistí 1 až 2 občerstvovací kontroly. V prostoru závodu se nachází několik studánek/pramenů (v mapě vyznačeny modrým kelímkem). Vodu z většiny potoků tekoucích mimo obydlené oblasti při tréninku běžně bez následků piji, nicméně záruku, že i vaše zažívací ústrojí vše zvládne bez následků, ode mne nečekejte :-). Letošní sucho navíc leckterou bystřinu proměnilo ve vysychající vodoteč, doporučuji pít pouze z opravdu zurčících potůčků.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Hlavní rozhodčí: Pavel Kurfürst
Stavba tratí: Jan Tojnar plus kibicové
Informace: Na webu závodu: http://hrob-2016.krk-litvinov.cz
Upozornění:
 • Závodí se podle platných pravidel ČAR.
 • Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v září 2016.

ČAR KRK Litvínov ČAES LBE Orienteering Kitl - nápoje z léčivých bylin INOV8 Brutus Extreme Orienteering 2017 E-shop Sporticus HUDYsport Most - OUTLET O-news.cz - komplexní zpravodajský portál ze světa orientačních sportů