HROB 2016

5.–6. listopadu 2016

MČR HROB 2016 - Pokyny

Logo ČAR

Pokyny Mistrovství České republiky v horském orientačním běhu 2016

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 5.–6. 11. 2016
Místo: Klíny v Krušných horách, okres Most
Plánek obce Klíny
Plánek obce Klíny
Centrum: Sportovní hala naproti hotelu Emeran a chata Rosa:
Plánek haly
Plánek haly

Do haly se vstupuje horním vchodem přes ochoz.

Platí přísný zákaz vstupu v botách!!!

Prosíme též o minimalizaci zaneřádění podlahy blátem či odpadky. Plné odpadkové koše se budeme snažit vyměňovat. Respektujte též rezervační zóny zakreslené na plánku, prostor pod lezeckou stěnou potřebujeme kvůli přípravě vyhlášení výsledků vyklidit před odchodem na start nedělní etapy. Pro převlékání využijte i vlastních vozidel.
Doprava a parkování:
 • Z Litvínova busem na Český Jiřetín do zastávky Klíny, hostinec, odtud pár set metrů dolů z kopce.
 • Vlastními dopravními prostředky: parkujte bezplatně na parkovištích P1, P2 a P3, všude jinde vám hrozí odtažení vozidla! Dbejte pokynů pořadatelů a doražte včas.
Prezentace: V pátek 4. 11. 2016 od 19:00 do 22:00 a v sobotu 5. 11. 2016 mezi 8:00 až 9:00 v chatě Rosa na Klínech.
Ubytování: Nocleh ve sportovní hale bude umožněn pouze závodníkům, kteří si jej včas zajistili. Dostanou do obálky barevné pásky na ruku. Všem ostatním bude vstup dovolen pouze přes den a během vyhlášení. I tak bude kapacita tělocvičny na mezi únosnosti. Posílili jsme WC o mobilní toalety před halou, ale sprchy určitě stačit nebudou. Třeba vás omejou kamarádi ubytovaní v hotelu.
Druh závodu: Dvouetapový horský orientační běh dvojic
Prostor závodu a terén: V sobotu svahy Krušných hor v okolí Klínů, v neděli navíc pseudoskandinávské terény na výsypce v podhůří. Nadmořská výška mezi 240 až 950 m. n. m. Terén převážně rovinatý, rovina je ovšem velmi často značně nakloněná :-). Většinu prostoru závodu pokrývá horský či podhorský les se středně hustou sítí komunikací, v neděli navíc uměle osázené haldy Jiřetínské výsypky.
Mapa:

Speciálka pro HROB, měřítko 1:25 000, e=10 m, stav 10/2016, vodovzdorný materiál Pretex, v sobotu formát A4, v neděli A3. A4 eurodesky k dispozici na startu.

V mapě jsem ponechal i cesty, které do ní správně nepatří, většinou kvůli usnadnění sestupu příkrým svahem nebo orientace (např. pěšiny na výsypce zarostlé křovím). Ne všechny bystřinky, bažinky a jezírka se povedlo zmapovat, mapa je vždy jen nepřesným pokusem zobrazit krajinu na papíře. Bezvodé vodní toky a meliorace, včetně betonových koryt, jsou v mapě zakresleny modrou přerušovanou čarou.

Zvláštní mapové značky:
Popisy: Budou vytištěny v textové podobě na mapě každé etapy.
Kategorie,parametry tratí:
Kategorie Trať So [km/přev./počet kontrol] Trať Ne [km/přev./počet kontrol]
HH20 18.0 km/975 m/15 k. 15.0 km/1268 m/14 k.
HD20 16.4 km/975 m/13 k. 13.6 km/1260 m/11 k.
DD20 16.1 km/920 m/12 k. 13.4 km/1170 m/9 k.
HH 25.8 km/1728 m/24 k. 22.0 km/1841 m/19 k.
HD 19.8 km/1164 m/20 k. 16.9 km/1320 m/13 k.
DD 19.0 km/1229 m/18 k. 14.6 km/1310 m/14 k.
HH40 19.7 km/1263 m/20 k. 19.2 km/1630 m/15 k.
HD40 15.5 km/1157 m/14 k. 12.4 km/1052 m/13 k.
DD40 13.5 km/1055 m/13 k. 12.0 km/930 m/12 k.
PO 15.5 km/1157 m/14 k. 12.4 km/1052 m/13 k.
PZ 12.7 km/777 m/11 k. 10.0 km/882 m/8 k.
Podmínky účasti: Všichni startující musí podepsat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. V závodě MČR smí startovat jen členové ČAR starší 15 let, do ČAR je možno bezplatně vstoupit na prezentaci, zároveň je třeba podepsat souhlas s uchováním osobních údajů pro vnitřní potřeby ČAR. Závodníci mladší 15 let mohou startovat pouze v kategorii příchozích, nebo zažádat o výjimku, kterou posoudí prezidium ČAR. Na prezentaci též musí doložit písemný souhlas svého zákonného zástupce, stáhněte si formulář.
Start:

Sobota 5. 11. 2016:
Hromadný start ve vlnách na louce 150 m od závodního centra:

 • v 10:00 kategorie HH, DD, DD20 a HD40
 • v 10:10 kategorie HD, HH40 a PO
 • v 10:20 kategorie HH20, HD20, DD40 a PZ

Neděle 6. 11. 2016:
Týmy mistrovských kategorií se ztrátou do 60 minut na vítěze odstartují v hendikepovém startu, všichni ostatní, včetně závodníků kategorií příchozích, hromadně ve vlnách. Start některých kategorií může být posunut v závislosti na výsledcích 1. etapy:

 • v 9:30 start kategorií HH, DD, DD20 a HD40
 • v 9:35 start kategorií HD, HH40 a PO
 • v 9:40 start kategorií HH20, HD20, DD40 a PZ - bez hendikepu

Dvojice, které se nevešly do hendikepu, odstartují hromadně hodinu po startu vedoucích týmů své kategorie.

Pozor! Na start se pojede pořadatelskými autobusy!

Týmy, které se kvalifikují do hendikepového startu, by se měly vejít do prvních 3 busů s odjezdem v 8:30. Zbylí startující odjedou ve druhé várce po 9:30. Po zhruba 15 minutách jízdy vystoupíte na okraji Janova, cca 400 m od startu. Cestou si můžete odskočit do přilehlého lesíka (jižně od cesty).

Závodníci jsou povinni si před startem každé etapy vynulovat a zkontrolovat své čipy pomocí krabiček Clear a Check. Pořadatelé kdyžtak poradí.
Průběh závodu:

Sobota 5. 11. 2016:
V úvodu 1. etapy týmy absolvují tzv. free order (volné pořadí kontrol), při kterém musí orazit všechny kontroly předepsané pro danou kategorii (mají trojciferný kód, např. 112). První část závodu končí oražením povinné kontroly 32 (občerstvení). Z ní se poté vyráží na trať s pevným pořadím kontrol na druhé straně mapy. Časový limit 6 hodin 30 minut

Neděle 6. 11. 2016:
Trať s pevným pořadím kontrol a časovým limitem 6 hodin 30 minut
Pokyny k tratím:

Dejte si pozor, ať při free orderu nejste diskvalifikováni za vynechání kontroly. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při překonávání silničních komunikací, zejména Klíny - Mníšek a Litvínov - Jiřetín. Nevstupujte do fialově vyšrafovaných zakázaných prostorů, např. v neděli oplocená hráz Janovské přehrady (uvnitř hlídá vlčák). Vyhnout byste se měli i zelenooranžovým plochám soukromých pozemků. Většinou jsou obehnány nepřekonatelným plotem (domy, zahrádky), ale vyskytnou se i pastviny chráněné elektrickým ohradníkem. Průchod skrz ně nemáme domluven s majiteli ani se zvířaty, občas jsou mezi nimi nebezpeční koňové.

V úvodu nedělní etapy na hornojiřetínské výsypce pravděpodobně narazíte na těžko průchodné porosty, využívejte cesty od zvěře. Zároveň se tam ocitnete v bezprostřední blízkosti areálu litvínovské chemičky. Hučení továrny se nebojte, ani plameny polních hořáků neznamenají žádné nebezpečí. Na skutečný požár by vás upozornily sirény. Za 25 let mého působení v podniku se skutečný průšvih udál pouze jednou :-). Průběh okolím Janova berte jako předváděčku vztahu místních obyvatel ke krajině, v níž žijí. Myslete na něco hezkého.

A nezapomeňe, že v tomto pozdním termínu slunce zapadá již o půl páté! Dvojicím, které budou dobíhat s limitem v zádech, doporučuji zvážit, zda s sebou nevzít čelovku.
Průchod kontrolami:

Kontrolní stanoviště budou označeny stojany s klasickými oranžovo-bílými lampiony 30×30 cm, používanými pro OB. K označení průchodu kontrol bude použito elektronické ražení SportIdent, každý z dvojice musí mít SI čip. Při ražení vyčkejte akustického a optického signálu. Při nefunkčnosti elektronické jednotky je nutné razit do R políček na mapě pomocí mechanických kleští.

SI čip si můžete zapůjčit u pořadatele na prezentaci, při ztrátě čipu zaplatíte částku 1000,- Kč.
Občerstvení:

Na trati standardní hrobové občerstvovačky (čaj, šťáva, voda, hroznový cukr, čokoláda, ovoce, rozinky, sůl, tatranky…). V sobotu pro všechny kategorie na kontrole 32 (v cíli free orderu), kategorie HH20, HH, HD, DD a HH40 mají ještě další občerstvení ve druhém okruhu. V neděli dvě občerstvovačky pro všechny kategorie.

Stejně jako loni budou na druhých občerstvovacích kontrolách stanoveny časové brány, po jejichž uplynutí mohou z úvodních pasáží trati začít mizet kontroly:

 • limit pro sobotu: 16:00
 • limit pro neděli: 15:30

V prostoru závodu se nachází několik studánek/pramenů (v mapě vyznačeny modrým kelímkem). Z většiny potoků, tekoucích mimo obydlené oblasti, se dá pít, samozřejmě na vlastní zodpovědnost. Je rovněž povoleno využít všech otevřených krámků a restaurací, které na své pouti potkáte.

Po závodě v cíli pořadatelský čaj. Na Klínech najdete tři hospody, ve kterých vaří, počítejte však, že jídlo nedostanete hned. Kvůli očekávanému náporu bude v sobotu v restauraci Emeran dostupný pouze omezený jídelní lístek. Kdo se chce najíst ve větším klidu, nechť sjede dolů do Litvínova.
Průchod cílem a vyčtení čipu:

Cíl bude po oba dny v bezprostřední blízkosti závodního centra, v sobotu de facto na startovací louce, v neděli u hotelu Emeran.

Ihned po doběhu je každý závodník povinen vyčíst si čip ve vyčítací jednotce umístěné v chatě Rosa (budova prezentace). I v případě, že závod vzdáte, musíte projít cílem a nahlásit se pořadatelům, aby vás nezačala hledat horská služba!
První pomoc: V případě nouze volejte pořadatele: 739 548 142, při úraze rovnou horskou službu, tel.: 1210
Vyhlášení vítězů: V neděli vyhlásíme tři nejlepší týmy z každé kategorie, začátek ceremoniálu očekáváme cca ve 14:30.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Hlavní rozhodčí: Pavel Kurfürst
Stavba tratí: Jan Tojnar plus kibicové
Informace: Na webu závodu: http://hrob-2016.krk-litvinov.cz
Upozornění:
 • Závodí se podle platných pravidel ČAR.
 • Členové týmu musí absolvovat celou trať pohromadě. Při vzdání kteréhokoli z nich se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
 • Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Schvalovací doložka: Pokyny byly schváleny Prezidiem ČAR v říjnu 2016.

ČAR KRK Litvínov ČAES LBE Orienteering Kitl - nápoje z léčivých bylin INOV8 Brutus Extreme Orienteering 2017 E-shop Sporticus HUDYsport Most - OUTLET O-news.cz - komplexní zpravodajský portál ze světa orientačních sportů